Resa i europa med hund och katt

Vid utlandsresa rekommenderar vi dig som djurägare att alltid själv kontrollera vilka regler som gäller i det land som ska passeras eller besökas.

Inför utlandsresan

Du som djurägar ansvarar för att se till att katten eller hunden uppfyller kraven för resor och införsel i alla de länder som du passerar eller vistas i. Länder utanför EU har generellt hårdare införselkrav än länder inom EU. Om katten eller hunden inte uppfyller kraven vid gränsöverförsel kan den avvisas, sättas i karantän eller avlivas. De åtgärder som måste vidtas bekostas normalt av djurägaren. Dubbelkolla alltid vad som gäller med jordbruksverket och/eller ambassaden för det land som du ska resa till. Obs: vid resor till Norge gäller speciella regler.

Resa med katt:

ID-märkning - Katter som reser inom EU måste vara identitetsmärkta med ett mikrochip. Katter som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel, där datumet för tatueringen framgår, behöver inte märkas om.

Vaccination mot rabies - Katter ska vaccineras mot rabies om de ska resa utomlands. Katten får resa utomlands först 21 dagar efter fullständig grundvaccination. Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används.

EU-pass för sällskapsdjur - EU-passet utfärdas vid den första rabiesvaccinationen. 

Övriga förebyggande åtgärder - Katten bör vaccineras mot kattpest och kattsnuva och skyddas mot fästingar och kattloppor med hjälp av spot-on-preparat. I den mån det är möjligt undvika att katten exponeras för myggor. Läs mer om de olika spot-on preparaten här.

Resa med hund: 

ID-märkning - Hundar som reser inom EU måste vara identitetsmärkta med ett mikrochip. Hundar som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel, där datumet för tatueringen framgår, behöver inte märkas om.

Vaccination mot rabies - Hundar ska vaccineras mot rabies om de ska resa utomlands. Grundvaccination kan göras tidigast vid tre månaders ålder. Om hunden vaccineras tidigare är vaccinationen inte giltig för resa. Hundar får resa utomlands först 21 dagar efter fullständig grundvaccination. Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används.

EU-pass för sällskapsdjur - EU-passet utfärdas vid den första rabiesvaccinationen. 

Övriga förebyggande åtgärder:

Skydd mot loppor, fästingar och sandmyggor med hjälp av spot-on-preparat, fästinghalsband eller tabletter rekommenderas i samband med utlandsvistelse. Använd Scalibor som förebyggande mot strandmyggor som kan sprida Leishmania. Obs: viktigt att sätta på Scalibor minst 1 vecka innan avresa för att det ska ha full effekt. 

Infektion med hjärtmasken Dirofilaria immitis kan förebyggas med hjälp av preparat som används regelbundet till hundar i länder där risk för smitta finns. 

Trevlig resa!