Toggle menu

Matilda Wallman


Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötareexamen på SLU i Skara 2008. Kandidatexamen i djuromvårdnad 2012. Vidareutbildning inom rehabilitering och etologi.

Matilda arbetar även på Anicura Norsholms Djursjukhus, läs mer om Matildas kompetens här.