Djursjukskötare

För närvarande arbetar nio legitimerade djursjukskötare på AniCura Kneippens Veterinärpraktik.