Kvalitetssigill

Vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Djursjukvård och får som en kvalitetsutmärkelse använda deras sigill på Anicura Kneippens Veterinärpraktik.

Läs mer om detta sigill på Anicura Norsholms sida.