Detta är ett vanligt sätt att betala på som innebär att du som djurägare slipper ligga ute med pengar under den tid som det tar att göra en reglering med försäkringsbolaget i efterhand.

Läs vidare här: Direktreglering