Ett värdigt slut för ditt djur är oerhört viktigt för oss. Vi vill att sista stunden skall bli så bra som möjligt för er båda.

Läs vidare här: Ett fint liv, ett fint slut