Fästingar och fästingbett

Nu är det högsäsong för fästingarna. Fästingen är ett blodsugande kvalster, ett slags spindeldjur, som kan vara bärare av olika sjukdomsframkallande bakterier och virus. Smittämnena har fästingen fått i sig genom att suga blod från smittade däggdjur t ex möss och därmed kan den sprida sjukdomar vidare till både djur och människa.

Om du vill läsa mer om fästingar, de sjukdomar de kan sprida och hur du kan förebygga att få fästingar på din hund eller katt, se gärna våra fakta och råd.