Legitimerad veterinär med specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar, Certified small animal surgeon
(Föräldraledig)

Charlotta.nilsson@anicura.se

+46 480 270 50

Hemma hos Charlotta bor katten Fritz.

Det bästa med att jobba som veterinär är att ha sitt intresse som jobb. Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av djur och av hur kroppen egentligen fungerar. Veterinäryrket var det som bäst stämde överens med mina intressen och blev därför det naturliga karriärvalet, säger Charlotta.

 

Utbildning

Veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 2010. Specialist inom hunden och kattens sjukdomar samt certified small animal surgeon. Under utbildning till specialist inom neurologi

Specialområde

Kirurgi, neurologi