leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Bilddiagnostik, ultraljudsundersökningar