Legitimerad djursjukskötare
(Avdelningsansvarig mottagningen)