Eftersom djuren inte själva kan förmedla sin sjukdomshistoria är djurägarens berättelse och iakttagelser väldigt viktiga och ibland avgörande för att ställa rätt diagnos.

Kalmar

Gasverksgatan 17 392 45 Kalmar
Hitta hit 0480-270 50

Poliklinikavdelningen på AniCura Kalmar Djurklinik består av tio mottagningsrum. Av dessa är ett rum speciellt utrustat för ultraljudsundersökningar och ett särskilt avsatt för avlivningar, där man kan få sitta i lugn och ro.

På polikliniken görs allmänna undersökningar, utredningar, provtagningar, ögon- och öronundersökningar, EKG-undersökningar m.m. samt behandlingar som sårrengörningar, analsäcksspolningar, allergitester etc. Här utförs även enklare behandlingar som vaccineringar, suturtagningar, kloklippningar m.m. I dessa fall är det inte säkert att man behöver träffa någon veterinär utan får hjälp av någon av våra djursjukskötare.

I egenskap av djurägare är din redogörelse för ditt djurs tillstånd mycket viktig för veterinärens undersökning och diagnostisering. Tillsammans med veterinären kommer du överens om ditt djurs fortsatta behandling. Det kan röra sig om vilket blodprov som ska tas, eventuell röntgenundersökning eller ultraljudsundersökning etc. I vissa fall kan ditt djur behöva skrivas in på djurkliniken för vidare utredning och behandling på dagvårdavdelningen, eller operationsavdelningen då det krävs ett kirurgiskt ingrepp. Det allra vanligaste är dock att man får åka hem direkt efter ett besök på polikliniken. Vid provtagning följs behandlingen av ditt djur upp när provsvaren kommit. Ofta skriver veterinären ut ett recept så att ditt djur kan medicineras hemma, receptet hämtas ut på ett vanligt apotek. Du får även råd och anvisningar om fortsatt vård i hemmet, det kan röra sig om medicinering, sårbehandling, speciell diet etc.

Du är alltid välkommen att ringa till oss om du har frågor angående ditt djurs behandling. Du når oss på 0480-420 70

Undersökningen börjar med att veterinären frågar ägaren/medföljaren om hundens eller kattens sjukdomshistoria (anamnes). Det är bra om den som följer med vid besöket känner djuret väl. Om symtomen kommer och går är det värdefullt om de kan dokumenteras på film eller bild. Har djuret varit hos annan veterinär så kan en journalkopia från den kliniken tas med till besöket. 

Efter anamnesen utför veterinären en klinisk undersökning, då bland annat djurets allmäntillstånd, andning, hjärtfunktion, cirkulation, hull, eventuell uttorkning eller hälta mm bedöms. Beroende på vad djurets besvär är kan undersöknings- och utredningsgången variera något. I en del fall behövs blodprover eller röntgenundersökning, i andra fall kan exempelvis urinprov eller ultraljudsundersökning bli aktuellt. I en del fall behöver vidare utredningar göras, t ex vissa hormonanalyser eller mer avancerade undersökningar hos specialistveterinärer. I så fall planeras ytterligare besök in för fortsatt utredning.

Behandlingen av djurets sjukdom kan inledas i samband med besöket, exempelvis genom spolning av inflammerade analsäckar med antiseptiskt medel eller rengöring av inflammerade öron. I andra fall planeras ytterligare ett besök in för behandlingen (t ex för en del kirurgiska ingrepp) eller så får djurägaren med sig ett recept på läkemedel och/eller skriftliga råd för fortsatt vård hemma. 

En del undersökningar kräver speciella förberedelser innan besöket. Till exempel är det viktigt att djuret inte har kissat nyligen inför en ultraljudsundersökning av urinblåsan, likaså om veterinären önskar ett urinprov för vidare utredning. Det kan också vara bra att avstå från att ge djuret mat ett par timmar innan besöket. Ibland kan lugnande preparat behöva ges för att en undersökning ska kunna genomföras och ibland behövs blodprov. Resultatet av blodprovsanalyserna blir säkrare om djuret har fastat inför provtagningen.

Kalmar

Gasverksgatan 17 392 45 Kalmar
Hitta hit 0480-270 50