Inom humanvården är elektrisk muskelstimulering en väletablerad behandlingsmetod inom fysioterapi vid exempelvis ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Även inom veterinärmedicinen blir elektroterapi alltmer vanligt förekommande.

Kalmar

Gasverksgatan 17 392 45 Kalmar
Hitta hit 0480-270 50

På AniCura Kalmar Djurklinik rehabiliteringsanläggning kan vi erbjuda er

 • Massage och stretching: Mjukar upp muskler och senor, ökar blodcirkulationen. Främjar immunförsvaret, förebygger skador. Muskeluppbyggande Kroppsvisitation.
 • Stretching: Töjer muskler och senor. Bibehåller och/eller ökar leders rörelseomfång. Minskar risk för träningsvärk och förebygger skador.
 • Biolight Elektromagnetisk strålning: som vidgar blodkärl och ökar blodgenomströmningen. Dämpar inflammationer och ökar sårläkning. Smärtlindrande.
 • Akupunktur: Smärtlindrande, inflammationshämmande, muskelavslappande och cirkulationsbefrämjande.
 • Laserbehandling: Förkortar läkningstider. Muskelskador, ledskador och sårläkning.
 • Löpbandsträning: Rörelseanalys, rörelseträning, muskelträning och kondition.
 • Träningsråd: som utförs i hemmet Sjukgymnastikövningar, motion och hantering av förändringar i vardagen. Hemmaträning.
 • Kostrådgivning
 • Personliga träningsråd
 • Träningsupplägg: inför tävling/jakt/utställning/bruks Individanpassad träning. Personlig tränare: Kondition, styrketräning, träningsupplägg Nutrition.
 • Friskvårdsbesiktning Undersökning av en Fysioterapeut/Leg. djursjukskötare. Fysisk status, muskel/ledmätning, rörelseanalys och tandstatus.

Hur går behandlingarna till?

Elektriska impulser verkar via ledande plattor/elektroder som appliceras direkt på huden. Impulserna leder till korta muskelsammandragningar i det område som behandlas. Cirkulationen ökar och musklerna arbetar utan att belasta en skadad led.

Elektroder fästs på huden, över eller i närheten av det område där hunden eller katten är påverkad. Elektroderna ansluts till en batteridriven kraftkälla som ger ifrån sig elektriska impulser. Under behandlingen kan djuret känna muskelryckningar och att det pirrar i huden under elektroderna.

TENS – Transkutan elektrisk stimulering

TENS används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, oavsett om smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet. TENS kan också användas vid muskelspänningar. Behandlingsmetoden har visat sig kunna ge smärtlindring och troligen förbättrad sårläkning vid vissa cirkulationsrubbningar genom att öka blodcirkulationen.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Stimuleringen leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också med fördel användas som ett komplement till annan medicinsk behandling.

NMES- Neuromuskulär Elektrisk Stimulering

Vid nervskada av exempelvis ryggmärgen eller skada av det perifera nervsystemet, kan en elektrisk muskelstimulering hjälpa till att återskapa en förlorad förmåga till viljemässig muskelaktivitet.

Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning.

Vid NMES stimuleras de nerver som styr musklerna och ger därigenom en muskelsammandragning, samtidigt som hundens beröringsfibrer stimuleras (som vid TENS) vilket ger smärtlindring.

NMES kan utföras för att

För att TENS och NMES ska ge bra resultat är individanpassad och omsorgsfull utprovning viktig.

Uppföljning av behandlingar

Uppföljning brukar utföras med täta intervaller. Vid långvarig smärta kan det behövas fem till tio behandlingar innan resultat erhålls. Varje elektrodplacering utvärderas. Ibland behöver även olika elektrodplaceringar provas ut för att uppnå ett optimalt resultat.

Kalmar

Gasverksgatan 17 392 45 Kalmar
Hitta hit 0480-270 50