Om ett djur behöver vård som det är svårt att ge hemma erbjuder vi möjlighet att skriva in djuret för vård över dagen eller en längre period.

Kalmar

Gasverksgatan 17 392 45 Kalmar
Hitta hit 0480-270 50

Ibland kan det behövas att djur behöver stanna kvar på djurkliniken för vidare behandling eller utredning vårdas det på vår vårdavdelning. Det kan röra sig om omfattande medicinska utredningar och behandlingar, eftervård vid operationer, behandling av infektionssjukdomar, kontraströntgenundersökningar etc. Hos oss har vi en dagvårdavdelning, det betyder att ditt djur kan vårdas hos oss över dagen, för att kunna komma hem på kvällen. Om ditt djur inte mår tillräckligt bra för att komma hem har vi en dygnet-runt vårdavdelning på vårt djursjukhus i Läckeby. 

Om det finns misstankar om eller om det har konstaterats att ditt djur har drabbats av någon smittsam sjukdom så kommer det att behandlas på infektionsavdelningen. 

Diarréer, kräkningar, hosta, snuva, klåda etc. kan vara symtom på smittsamma sjukdomar. Därför bör djur som uppvisar liknande symtom lämnas kvar utanför entrén när ni kommer in till receptionen för att anmäla ert besök.

Alla kostnader måste betalas vid utskrivningen innan djuret lämnas ut. Är ditt djur försäkrat hjälper vi dig gärna med en direktreglering, för detta tar vi ut en avgift.

 

Behovet av inskrivning kan uppstå exempelvis när djuret behöver dropp, smärtlindring och observation efter en större operation eller i samband med en medicinsk utredning. Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för den enskilda patienten. Om större åtgärder än de som är planerade från början mot förmodan skulle behövas, kontaktar vi alltid dig innan. Om tillståndet för din hund eller katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart.

Om ditt djur opereras ringer vi alltid upp efter utförd operation.

Djuret kan vara inskrivet över dagen eller dygnet runt. Under övernattningstiden bor ditt djur i en egen bur. Varje djur får individuellt anpassad kost och fri tillgång till vatten om sjukdomen så tillåter. Katter har tillgång till egen låda som vi rengör flera gånger dagligen och vi rastar hundar flera gånger per dag beroende på tillstånd.

Infektionsavdelning

Infektionsavdelningen är avsedd för de av våra patienter som behandlas för misstänkta smittsamma sjukdomar, t.ex. diarré, kräkning, kattsnuva, lunginflammation eller ohyra.

Fortsatt behandling

På vardagar får du regelbundet rapport om ditt djurs hälsotillstånd. Ansvarig veterinär eller avdelningssköterska ringer dig också för att diskutera fortsatt behandlingsplan. Om djurets tillstånd försämras eller om vi behöver sätta in större åtgärder som inte var inplanerade, kontaktar vi dig alltid innan behandlingen påbörjas.

Under helger, då en eller två veterinärer ansvarar för både inskrivna patienter och akutintag, får du rapport av joursköterskan efter morgonronden. Men om jourveterinären anser det befogat ringer han eller hon upp själv för att diskutera eventuella beslut med dig. Du kan med andra ord alltid känna dig trygg om och när ditt djur behöver övernatta hos oss.

Besök

De allra flesta patienter finner sig väl tillrätta på djursjukhus. Det kan dock förekomma tillfällen när en hund eller katt behöver träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse/matte komma hit på besök. Det finns förstås också tillfällen när du som djurägare har behov av att besöka din hund eller katt, och då är du givetvis välkommen att göra det. För säkerhets skull ber vi dig att alltid kontakta oss först så att besöket sker i samförstånd med ansvarig veterinär eller sköterska.

Kalmar

Gasverksgatan 17 392 45 Kalmar
Hitta hit 0480-270 50