1971 startade Stiftelsen Sydöstra Sveriges Djursjukhus djursjukhuset i Kalmar i liten regi och under en kort period. 1971 såldes djursjukhuset till veterinär Kjell Kappers och gick över i privat regi fram till 1980 då Kalmar kommun tog över djursjukhusets drift.

Under hela tiden har kundkretsen stadigt ökat och har byggts ut i omgångar för att få plats med den ökade efterfrågan. 1994 ville Kalmar kommun inte längre driva djursjukhus och då tog sex anställda över företaget och det drevs återigen i privat regi.

Under 2011-2012 genomgick djursjukhuset en rejäl ansiktslyft och idag har vi ljusa, fina och ändamålsenliga lokaler.

Sedan 2012 är vi en del av AniCura. I september 2016 bildade vi AniCura Kalmarsund tillsammans med Läckeby djursjukhus och tillsammans är vi idag ett djursjukhus och fem djurkliniker.