Donationer & Gåvor

Donationer och gåvor har genom åren haft stor betydelse för utvecklingen av djursjukvården på AniCura Kalmar Djurklinik. Gåvorna har inneburit att vi har kunnat investera i utrustning för diagnostik samt utbildning för att öka den interna kompetensen, och därmed kunna se till att våra patienter får bästa möjliga vård.

Om du vill bidra med en gåva, stor som liten, till verksamheten kan du kontakta vår ekonomichef Yvette Fureus antingen via telefon, e-post eller vanligt brev. Det går naturligtvis också bra att använda Djurklinikens bankgiro: 5904-9494.

Du kan också fondera pengar via vår stiftelse, Stiftelsen Kalmar Djursjukhus. Självklart kan dessa anpassas helt till det eller de ändamål gåvogivaren tänkt sig.

Din gåva betyder väldigt mycket för djursjukhuset och våra patienter.