Användning av narkosmedlet propofol

Media har på senare tid rapporterat om den brist på narkosmedel som råder inom vården och då särskilt propofol som är ett viktigt narkosmedel vid intensivvård av patienter med coronavirusinfektion/COVID-19.

Läs mer om hur vi hanterar detta inom AniCura här