Med start 1 maj stänger vi djursjukhuset i Kalmar på söndagarna.

Vid akuta olycks- och sjukdomsfall hänvisar vi till AniCura Läckeby Djursjukhus som har akutöppet dygnet runt. 

Detta möjliggör att vi har fler kvällstider i veckorna på vårt djursjukhus i Kalmar från maj, vilket har varit en stor efterfrågan från våra kunder.