Utbildning

Examen från Djursjukskötarutbildningen SLU i Uppsala 2019.