Kirurgi i bukhålan inbegriper såväl okomplicerade ingrepp som kastrationer, som större, ofta akuta operationer, såsom avlägsnande av en inflammerad livmoder.

Linköping (Jägarvallen)

Jägarvallsvägen 2 584 22 Linköping
Hitta hit 013-212510

Allmäna råd till operationspatienter

Vår intagstid är 07:30. Det är bra att ej ha bråttom iväg då samtliga operationspatienter tas in mellan 7:30-8:00.

När ditt djur är bokad för operation ska den inte ha någon mat efter kl. 24:00 kvällen innan och ingen frukost på behandlingsdagen. Djuret ska dock ha tillgång till vatten hela tiden. 

Detta gäller dock ej kaniner och gnagare, vilka skall ha tillgång till mat hela tiden och även gärna ha med mat till kliniken. 

Hundar som skall opereras bör badas med ett rengörande schampo dagenn innan operationen. Var extra noga vid operationsområdet. Tänk även på att din hund skall vara väl rastad när den kommer hit. Djur som har fastat kan behöva en längre tid på sig under promenaden då det tar ett tag för magen att komma igång.

Det finns ett stort antal bukkirurgiska ingrepp. Till de vanligaste hör avlägsnande av äggstockar och livmoder (OHE) vid kastration eller som en del av behandlingen vid livmoderinflammation, samt operation i tarmen i samband med att ett främmande föremål orsakat stopp. Operationer i urinblåsan görs ofta för att avlägsna urinsten, och kan eventuellt även utföras med hjälp av endoskopi, dvs titthålskirurgi. Ett annat exempel på bukoperation är korrigering av medfödd kärlmissbildning i levern.