Inför en operation

Checklista inför operation

 

Vad händer under dagen på operation?

På morgonen när du lämnar in ditt djur hos oss får du träffa en veterinär som gör en undersökning inför operationen. Du får också en ungefärlig prisuppgift om du önskar det. Vi bokar även in en tid när erat djur är redo att gå hem igen, och om erat djur ska stanna kvar hos oss för eftervård ringer vi alltid upp efter operationen!  Separata avdelningar

Hundar och katter har separata burar i separata stallar även på vår operationsavdelning. Detta för att minimera stressen det kan innebära att blanda de två. Hundarna rastas kontenueligt under dagen och katterna har kattlådor i sina burar. 

 

Narkos

Varje patient är unik och därmed även valet av narkosmetod. Inom veterinärmedicinen använder vi idag skonsamma och säkra preparat som ger så minimal påverkan som möjligt på patienten.
På äldre patienter rekommenderar vi att man tar ett blodprov innan narkos. Detta för att kontrollera funktionen hos inre organ som kan öka risken vid en narkos, till exempel avvikande njur- eller levervärden.

Om du vet att ditt djur lider av någon sjukdom eller har reagerat onormalt på narkos eller medicin tidigare är det viktigt att du talar om det innan operationen. För varje patient förs en narkosjournal där narkosens förlopp antecknas och kan följas. Till hjälp finns övervakningsutrustning som mäter bl a syre- och koldioxidmättnaden i blodet samt kontrollerar hjärtfunktionen.