På AniCura Jägarvallens Djursjukhus erbjuder vi blodtransfusioner för djur vart sjukdomstillstånd kräver det. Allt för att ge ert djur en så säker vård som möjligt.

Vid vissa allvarligare sjukdomstillstånd såsom

akuta blödningar efter trauma, blödningar från tumörer, immunmedierade tillstånd och sepsis kan våra patienter komma att behöva en blodtransfusion.

I och med att flertalet av personalens hundar är registrerade blodgivare hos oss så finns tjänsten alltid nära till hands för att ge bästa möjliga vård till ert djur.