Från och med månadsskiftet kommer vi ej ha öppet butiken under helger. Detta för att vi behöver fokusera på vår jourverksamhet samt inneliggande patienter. På vardagar fortsätter butiken vara öppen som vanligt 8:00-20:00.