Måndag kl. 11.30 - 13.30 har i stängt på kliniken. 

Leg. Djursjukskötare