En kemisk kastrering är ett alternativ för dig som av någon anledning vill påverka din hanhunds fortplantningsförmåga temporärt. En kastrering på kemisk väg är inte permanent och hunden återfår fortplantningsförmågan efter en tid.

Örebro (Bista)

Verkstadsgatan 4 702 27 Örebro
Hitta hit 019-26 48 02

Hur genomförs kemisk kastrering?

Vid en kemisk kastrering av hanhundar injiceras ett litet hormonimplantat under huden, vanligtvis i nackregionen. Injektionen sker med hjälp av en nål och kan så gott som alltid utföras på vaken hund.

Hormonerna i implantatet reglerar hundens nivåer av testosteron och nedreglerar aktiviteten i testiklarna. Testiklarna minskar kraftigt i storlek och förblir små så länge implantatet har kvarstående effekt.

Är kemisk kastrering permanent?

Första gången hunden får ett implantat injicerat brukar vanligtvis det med kortare verkningstid användas. Detta för att det inte på förhand går att avgöra vilken effekt som kommer att uppnås av den minskade halten av testosteron och vid eventuella oönskade sidoeffekter är det fördelaktigt om verkningstiden är så kort som möjligt.

Vid positiv effekt, och där en fortsatt behandling önskas, rekommenderas att nästa behandling görs med implantatet med den längre verkningstiden. Det är till viss del individuellt hur lång tid hormonimplantatet har effekt och implantatens verkningstid kan aldrig garanteras fullt ut.

Om du efterfrågar en kastrering med livslång effekt bör du rådgöra med veterinär om kirurgisk kastrering.

När märks effekten av kastreringen?

Det kan ta upp till åtta veckor innan full effekt av hormonimplantatet ses. Initialt efter behandlingen kan en tillfällig stegring av testosteron uppkomma, vilket är helt normalt.

Beteendeförändringar sker ofta gradvis, och det kan ta tid innan testiklarna har minskat uppenbart i storlek. Tänk också på att din hanhund behåller sin fertilitet i flera veckor efter ingreppet och kan genomföra en parning med dräktighet som följd. Han ska därför inte lämnas obevakad med en tik som befinner sig i löp. 

När effekten av hormonimplantatet avtar kan det första tecknet vara förändrat beteende till följd av en stigande nivå av testosteron. Testiklarna börjar också långsamt återfå sin normala storlek. Implantatets effekt försvinner alltså inte över en natt, utan minskar gradvis. När du börjar märka av detta kan du kontakta din veterinär för att boka en ny tid för kemisk kastrering, eller få rådgivning kring andra alternativ.

Hur länge verkar en kemisk kastrering?

Hormonimplantatet har effekt under cirka 6-12 månader beroende på styrka på implantatet. Verkningstiden kan också skilja sig åt något från individ till individ. Hormonet testosteron ligger lågt under tiden då implantatet verkar och börjar långsamt återgå till normala nivåer när implantatets effekt försvinner. När implantatets effekt helt försvunnit märker du också att testiklarna ökar i storlek till följd av att testosteron återgått till normala nivåer.

Avbryta en kemisk kastrering

En kemisk kastrering är inte ett permanent tillstånd och det kan vara möjligt att avbryta behandlingen. Skulle önskad effekt av implantatet inte uppnås eller om negativa beteendeförändringar uppkommer hos hunden, kan du boka tid hos veterinär för att utreda möjligheten att plocka ut implantatet och därmed avbryta behandlingen. Observera att detta är ett kirurgiskt ingrepp som hunden oftast behöver sövas för och det är inte säkert att det går att lokalisera och avlägsna implantatet. 

Tänk på att det tar många veckor innan implantatet har full effekt, så ett eventuellt borttagande bör inte ske för tidigt. Det är först cirka 8 veckor efter insättning som de flesta hundar kan betraktas som helt kastrerade. 

Fördelar med kemisk kastrering

Kemisk kastrering kan vara ett alternativ om du som ägare vill se om vissa beteenden försvinner eller förändras vid lägre testosteronnivåer hos hunden. Exempel på sådana beteenden kan vara hanhundsaggressivitet och revirmarkerande, något som kan vara problematiskt i vissa situationer. Hanhundar som blir märkbart påverkade när tikar löper kan också bli mindre stressade om deras egna hormoner inte rusar under löptider.

En del hanhundar lider av sjukdomar där kastrering är en viktig del i behandlingen men där en operation av olika anledningar är olämpligt. Då kan kemisk kastrering vara ett bra alternativ, till skillnad från kirurgisk kastration som kräver en operation.

En kemisk kastrering är tillfällig, vilket i princip innebär att du kan ångra dig. Skulle den önskade effekten av kastreringen inte uppnås kan det vara en indikation på att eventuella oönskade beteenden inte är hormonellt betingade. Då kan det krävas annat engagemang, som riktad träning.

Kastrering, oavsett om den är kemisk eller kirurgisk, ska aldrig ses som en ensam lösning på beteendeproblem. 

Är du intresserad av en kemisk kastrering, eller vill du veta mer om ingreppet? Välkommen att kontakta närmaste klinik!

Nackdelar och sidoeffekter

Så hur ska man tänka gällande kemisk eller kirurgisk kastrering? Även om en kemisk kastration är ett relativt sett mindre ingrepp än kirurgisk kastrering, kan metoden medföra vissa bieffekter.

Sidoeffekterna vid kastrering är desamma oavsett om hunden kastreras kirurgiskt eller kemiskt, med den viktiga skillnaden att den kemiska kastreringen inte är ett permanent tillstånd.

Hormonimplantatet injiceras med en grövre nål under huden i nacken, och direkt efter ingreppet kan området bli rött och svullet. Det är vanligt att huden får en lindrig reaktion, men går svullnaden inte över bör du kontakta veterinär. Detsamma gäller om hunden skulle få feber eller om området blir rejält svullet med smärta eller varbildning som följd.

Det är viktigt att väga in såväl för- som nackdelar innan du beslutar att låta kemiskt kastrera din hund, och har du funderingar är du alltid välkommen att rådfråga din veterinär.

Ökad risk för övervikt

Det finns flera möjliga sidoeffekter beskrivna efter kastration av hanhund. En kastrerad hund får en förändrad ämnesomsättning och behöver därför mindre energi än tidigare. Om hundens utfodring inte korrigeras efter en kastration är risken stor att hunden går upp i vikt.

Många hundar behöver ett foder med lägre energiinnehåll för att de ska bibehålla sin vikt och inte utveckla övervikt. Att enbart minska mängden av hundens normala diet brukar inte vara tillräckligt och resulterar ofta i att hunden blir mycket hungrig och tigger frekvent. Rådgör med veterinären om vilket foder som passar till just din hund.

Övervikt ökar risken för exempelvis diabetes och ledsjukdomar, och överviktiga hundar riskerar en kortare livslängd än normalviktiga. I tillägg till detta medför övervikt en nedsatt livskvalitet för många hundar.

Förändrad päls

Kastration kan också medföra pälsförändringar, i synnerhet hos en hund med medellång eller lång päls. Ofta sker en relativt omfattande tillväxt av underullen vilket kan göra pälsen svårskött.

Urininkontinens

En kastrerad hanhund löper risk att utveckla urininkontinens, dvs. urinläckage. Ofta sker läckaget i vila. Inkontinensen orsakas av en bristande förmåga hos urinrörets slutmuskler att hålla tätt, något som påverkas av könshormoner. Urininkontinensen kan uppstå från månader till år efter kastrationen. Urininkontinens efter kastration hos hanhundar är ovanligt, men risken föreligger och tillståndet kan vara svårbehandlat.

Tumörförekomst

En ökad förekomst av vissa tumörsjukdomar har setts hos kastrerade hundar. Detta kan eventuellt delvis tillskrivas det faktum att kastrerade hundar generellt sett har en ökad livslängd.

Risker vid kastration i tidig ålder

Ett samband mellan tidig kastration (före tolv månaders ålder) och ökad förekomst av ortopediska sjukdomar som höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och korsbandsskada föreligger. Sambandet är tydligast hos hanhundar som kastreras före sex månaders ålder. Det är framförallt hos storvuxna hundraser som samband mellan ortopediska sjukdomar och tidig kastration har setts.

Vi rekommenderar att du diskuterar med din veterinär om för- och nackdelarna med en kastration av din hanhund, samt skillnaden mellan en kemisk eller kirurgisk kastrering, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

 

Text uppdaterad november 2021. Skribent: Sandra Douglas, leg veterinär

Örebro (Bista)

Verkstadsgatan 4 702 27 Örebro
Hitta hit 019-26 48 02