En tand kan av olika anledningar behöva dras ut, extraheras. Det är viktigt att inte rotrester lämnas kvar och orsakar bestående problem för hunden eller katten.

Högsby

Järnvägsgatan 8 579 30 Högsby
Hitta hit 0491- 204 55

På AniCura Högsby Djurklinik finns hög kompetens hos personalen inom tandvård hos hund och katt. Vi har även bra utrustning så vi kan utföra alla förekommande tandbehandlingar på vår klinik. Tillsammans med god övervakning under narkosen är vi en mycket bra tandklinik.

En tand som frakturerats så att pulpan blottats, eller en tand som är drabbad av sjukdomen tandresorption (TR/FORL) kan behöva dras ut för att inte orsaka fortsatta besvär. Tandextraktion kan även vara aktuellt om hunden eller katten lider av långt gången parodontit. 

Tandextraktioner utförs under full narkos. Ofta sker de i samband med annan behandling, såsom tandstensborttagning och polering, och föregås av en grundlig undersökning av mun och tänder. Särskild tandröntgen görs, både innan beslutet fattas om tandextraktion och för att kontrollera att hela tanden inklusive rötterna har avlägsnats. Ibland bokas ett nytt besök för tandextraktionen.

Hunden eller katten får gå hem samma dag som ingreppet utförs. Eftervården består av smärtlindring, munrengöring med bakteriedödande medel samt utfodring med mjuk/blöt mat. 

Högsby

Järnvägsgatan 8 579 30 Högsby
Hitta hit 0491- 204 55