Kirurgi i bukhålan inbegriper såväl okomplicerade ingrepp som kastrationer, som större, ofta akuta operationer, såsom avlägsnande av en inflammerad livmoder.

Högsby

Järnvägsgatan 8 579 30 Högsby
Hitta hit 0491- 204 55

På AniCura Högsby Djurklinik erbjuder vi de bukkirurgiska operationer som inte kräver eftervård i form av övernattning. Den vanligaste operationen är kastration av hund och katt.

Det finns ett stort antal bukkirurgiska ingrepp. Till de vanligaste hör avlägsnande av äggstockar och livmoder (OHE) vid kastration eller som en del av behandlingen vid livmoderinflammation, samt operation i tarmen i samband med att ett främmande föremål orsakat stopp. Operationer i urinblåsan görs ofta för att avlägsna urinsten, och kan eventuellt även utföras med hjälp av endoskopi, dvs titthålskirurgi. Ett annat exempel på bukoperation är korrigering av medfödd kärlmissbildning i levern.