ÄNDRADE MOTTAGNINGSRUTINER

Till följd av att Covid-19 pandemin visar fortsatt hög smittspridning inom Västra Götalandsregionen väljer vi att från måndag 11/5 införa nya smittskyddande rutiner. Syftet är att minska risken för smittspridning både för er djurägare och för vår personal.   Vår målsättning är att kunna bedriva så full verksamhet som möjligt, trots de extraordinära omständigheter COVID-19 medför. För att kunna erbjuda så bred och god vård som möjligt till era djur behöver vi säkerställa att vår personal inte riskerar att utsättas för onödig smittrisk. Vi har också ett stort ansvar att minimera risken för smitta mellan besökare. Med anledning av detta inför vi nu nya starka åtgärder enligt nedan.

  • Dörren till receptionen kommer att vara låst.
  • Personalen kommer och öppnar för att välkomna er och ge vidare instruktioner för besöket.
  • Ni kommer ombes vänta kvar utanför lokalen.
  • I möjligaste mån tar vi sedan med ert djur in på kliniken medan ni väntar utanför.
  • I undantagsfall kan EN PERSON följa med djuret in. 
  • Under djurets besök kommunicerar vi med er via telefon eller genom att någon av den behandlande personalen kommer ut till er.

Denna nya rutin kommer att innebära risk för ökade väntetider och mindre insyn igenom behandlingen för dig som djurägare. I dessa tider hoppas vi dock att ni kan ha överseende med detta och visa förståelse för att vi behöver prioritera allas säkerhet, även din.

Dessa åtgärder kommer förhoppningsvis bara behövas under en begränsad tid, men i rådande situation försöker vi vidta de åtgärder vi kan för att fortsätta finnas tillgängliga för era djur genom den här krisen! 

Tack för att du hjälper oss att minska smittspridningen!

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.