Poliklinik - öppen vårdmottagning

Vid polikliniken behandlar och undersöker vi våra patienter. Detta kan jämföras med en så kallad mottagning inom humanvården på vilken man tar hand om patienter i öppen vård, det vill säga patienter som inte är inlagda vid djursjukhuset.

Tidsbeställd mottagning

Vid ett poliklinikbesök träffar du vanligtvis en behandlande veterinär men det kan även vara fråga om ett besök hos en djursjukskötare/djurvårdare eller sjukgymnast. På polikliniken kan mindre kirurgiska ingrepp och undersökningar som inte kräver sövning utföras. Även olika laboratorie- och röntgenundersökningar kan genomföras under ett poliklinikbesök.Vi har tidsbeställd mottagning mellan ca. kl. 8-16 på vardagar, samt ett enstaka kvällstider. Skötersketider bokas för enklare behandlingar såsom sårkoll, stygnborttagning etc. 

Fortsatt vårdplanering

Tillsammans med dig bestäms vilka fortsatta undersökningar som ska utföras för att ställa den rätta diagnosen och kunna sätta in den bästa behandlingen för ditt djur. I vissa fall måste ditt djur skrivas in på vårdavdelningen alternativt operation för vidare behandling. Då kommer personalen på den avdelningen att hålla kontakt med dig.
Ofta får du både muntlig och skriftlig information om hur du bäst ska vårda ditt djur hemma. Var inte rädd att ställa frågor om sådant som är oklart och kom ihåg att du alltid är välkommen att ringa oss om du har frågor om ditt djurs behandling.Om ditt djur behöver röntgas, behöver du ofta hjälpa till att hålla djuret. Personer under 18 år samt gravida kvinnor får ej deltaga i röntgenundersökning.

Eftervård

Efter bland annat större operationer, vilka kräver kontinuerlig observation och smärtlindring, får patienten ligga kvar på vårdavdelningen hos oss.

Relaterade artiklar

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.