Intensivvårdsavdelning/ IVA

På djursjukhusets IVA (intensivvårdsavdelning) behandlas ditt djur om dess sjukdom eller skada kräver mer avancerad behandling, till exempel intravenös dropp, blodtransfusion eller mer omfattande medicinska utredningar.

Intensivvård för hund och katt

I de fall som ditt djur är mycket allvarligt sjukt vårdas det på vår IVA. Här finns personal tillgänglig dygnet runt och det finns avancerad utrustning för omfattande övervakning och behandling av våra patienter. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande, ibland så ofta som minut för minut. Vi gör allt fär att ditt djur ska må så bra som möjligt.

Våra veterinärer, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare med specialiserade kunskaper om akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Vi samarbetar med andra djursjukhus i Sverige och Norden för att utveckla intensivvården av hundar och katter.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.