Uppdatering kring nya rutiner med anledning av COVID-19

Då Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna gör vi det också till stor del. Vi har några förhållningsregler kvar. Läs gärna dem och informationen nedan. Updated routines due to Covid-19, please read further down this page.

  • Är du sjuk eller har symptom på luftvägssymtom – stanna hemma! Ring oss istället, be en anhörig/vän att komma in med djuret eller ring vår onlineveterinär i AniCura-appen. Ladda ner appen i Google Play eller i App Store. Sjuka barn måste också stanna hemma och får alltså inte följa med in på djursjukhuset.
  • Munskydd. Vi har inget krav på munskydd men det finns att tillgå i bl.a. vår reception/entré.
  • En person får följa med in på undersökningsrummet. Undantag vid särskilda omständigheter, prata med personalen.
  • Håll avstånd till personal, andra djurägare och patienter. Som vanligt ska katter och hundar som besöker djursjukhuset hållas i transportbur eller koppel under hela vistelsen. 
  • Virus trivs på händerna, glöm därför inte att sprita och tvätta händerna ofta.

I övrigt har vi tydliga riktlinjer kring hygien. Vi följer ovan rutiner för att minska smittspridning, både med hänsyn till er och våra medarbetare. Stort tack för att ni visar hänsyn.

Tänk på att rutinerna kan ändras i takt med nya restriktioner och rekommendationer.

Ta hand om varandra!

Vi har som vanligt öppet dygnet runt, året runt.
Hör av er till oss om ni har några frågor.

08-505 303 00
AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen

 

English version

  • If you are ill or have respiratory symptoms - stay home! Call us instead, ask a relative/friend to come in with your animal or call our online veterinarians in the AniCura app. Download the app in Google Play or in App Store. Children who are ill also needs to stay at home and are therefore not allowed in the animal hospital.
  • Face mask. No requirement but if you want to use one, they are available at the reception/entrence etc.
  • One person are allowed in the examination room. Exeptions during special surcumstances, talk to the staff.
  • Keep distance to staff, other pet owners and patients. As usual, all animals visiting the animal hospital must be kept in a transportation cage or on a leash throughout the stay.
  • Viruses thrive on hands! Therefore, do not forget to wash your hands often and use handsanitizer.

In addition to the above, we have clear guidelines regarding hygiene. We follow the routines above to reduce the spread of infection, both in regard to you and our employees. Thank you very much for showing consideration.

Keep in mind that the routines can change due to updated restrictions and recommendations.

Take care of each other!

As usual, we are open 24 hours a day, all year round. Contact us if you have any questions.

08-505 303 00
AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.