Vanliga frågor och svar om coronavirus hos djur

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar kring coronavirus och djur, mer specifikt hund och katt.

Kan hundar och katter smittas av COVID-19?

Utifrån vad vi vet om COVID-19 och andra coronavirus idag anses risken att ditt husdjur skulle smittas av humant coronavirus som mycket liten och det finns idag inga bevis för att människor kan smittas av sina husdjur.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas dock att hålla hundar och katter åtskilda från infekterade människor och att inte låta hundar och katter som bor i hushåll där människor är infekterade träffa andra djur eller människor.

Det är viktigt att tänka på att viruset är nytt och intensiv forskning pågår - håll dig därför uppdaterad och följ WHOs riktlinjer! 

Nedan finns länkar till faktagranskade veterinära sidor:

Har inte media rapporterat om att hundar och katter har smittats av COVID-19?

Det finns några fall beskrivna där hund och katt testat positivt för SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19. Ett antal hundar och katter har testats för viruset med negativt resultat. De hundar samt katter som testades positivt har varit symptomfria och det finns i dagsläget inga bevis för att sällskapsdjur utgör en smittrisk för oss människor.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas dock att hålla hundar och katter åtskilda från infekterade människor och att inte låta hundar och katter som bor i hushåll där människor är infekterade träffa andra djur eller människor.

Om det inte finns bevis för att smittan kan överföras från djur till människa - varför rekommenderas att smittade personer ska isoleras både från djur och andra människor?

Vi vet i dagsläget för lite om COVID-19 för att helt utesluta att djur kan bära smitta. Myndigheter och andra organisationer vill därför mana till extra försiktighet.

Så vad kan jag göra?

Utöver att följa myndigheternas rekommendationer kan du förstärka hygienen hemma genom att:

  • Tvätta händerna innan och efter interaktion med husdjur.
  • Med jämna mellanrum rengöra ytor där djur vistas och direkt efter kontakt med råa, animaliebaserade foder. 

Följ utvecklingen på djursidan via officiella källor:

Ska jag låta testa mitt djur för COVID-19?

I dagsläget finns ingen anledning att testa husdjur för COVID-19.

Vad ska jag göra om mitt djur är sjukt och uppvisar influensaliknande symtom?

Kontakta veterinär om ditt husdjur är allmänpåverkat och/eller visar tecken på sjukdom såsom hosta, nysningar eller andningssvårigheter. Håll djuret inne och låt det inte träffa andra djur tills ni vet vad som orsakat symtomen. Luftvägssymtom hos husdjur orsakas vanligen av kända virus- eller bakterieinfektioner såsom kennelhosta och kattsnuva; dessa smittar inte människor.

Hur gör jag om jag själv är sjuk, nyligen har besökt ett riskområde och/eller är i hemkarantän pga misstänkt COVID-19 men mitt djur behöver veterinärvård?

Om du har influensaliknande symtom eller är satt i karantän på grund av möjlig coronasmitta ber vi dig att i första hand ringa din veterinärklinik för att utarbeta en plan. Du kan också besöka oss i AniCura-appen.

Om ditt djur har livshotande skador eller sjukdom kräver det förstås akut vård:

  • Ring kliniken för att konfirmera att de kan ta emot djur som potentiellt exponerats för COVID-19-viruset. Du kan bli remitterad till en annan klinik. 
  • Låt en person som inte blivit utsatt för virus/inte sitter i karantän transportera djuret till och från kliniken för att minska smittspridningen.

Vad vet vi om andra coronasmittor?

Coronavirus är ett grupp sedan tidigare kända virus och COVID-19 orsakas av en stam som benämnts SARS-CoV-2. Det finns nu minst sju olika former av coronavirus som kan smitta människor (inklusive kända virus som SARS-CoV som identifierades 2002/2003 och MERS-CoV från 2012) och många fler på djursidan. 

Hos hundar och katter förekommer former av coronavirus som inte smittar människor:

  • Hos katter är coronavirus (FCoV) mycket vanligt förekommande i tarmen och viruset är särkilt vanligt hos katter i katterier och på katthem där många katter vistas på liten yta. Smittade katter får vanligen milda symtom från mag-tarmkanalen men hos enstaka individer kan viruset mutera till en dödlig variant; felin infektiös peritonit (FIP). FIP smittar inte mellan individer. 
  • Hundar kan drabbas av två former av coronavirus; en tarmform (CCoV) som vanligen orsakar mild diarré men som hos framförallt unga valpar kan orsaka livshotande sjukdom samt en luftvägsform (CRCoV) som ger förkylningsliknande symtom och kan utgöra en del i kennelhostekomplexet. 

Hur behandlas coronavirus hos hund och katt?

Det finns ingen specifik behandling mot coronavirus hos hund och katt. De allra flesta smittade visar inga eller mycket milda symtom som inte kräver vård. Mer allvarligt sjuka patienter får understödjande behandling i form av bland annat vätska och näringstillförsel. Antibiotika är inte verksamt mot virus och används därför inte. Hundar och katter behöver mycket sällan sjukhusvård för coronavirusinfektioner.

Finns det vaccin mot coronavirus för djur?

Vaccin för hundens coronavirus (CCoV) finns tillgängligt i vissa länder (dock ej i Sverige) men dess effekt är ifrågasatt. Likaså är effekten av vaccin mot kattens coronavirus (FCoV) omdiskuterad, i synnerhet som katterna ofta smittas innan de är gamla nog att vaccineras. Vacciner för hund och katt skyddar inte mot COVID-19. 

Kan djurets mat innehålla coronavirus?

Det är mycket osannolikt att kommersiellt framtaget torrfoder eller burkmat skulle innehålla virus.

Varför ändrar sig informationen om COVID-19 hela tiden?

COVID-19 är en nyligen uppkommen sjukdom och situationen är fortfarande under utveckling. Vi lär oss mer om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19 varje dag.

Hur ska jag tänka kring mina andra sällskapsdjur?

SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen COVID-19, är ett humant virus och den största risken är överföring mellan människor. Det finns inga bevis för att mindre sällskapsdjur som kanin, marsvin, hamster eller iller kan bära eller överföra viruset till människa. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att hålla de mindre sällskapsdjuren åtskilda från människor infekterade med COVID-19.

Hur ska jag göra om jag känner mig sjuk, nyligen har vistats i ett område med hög risk för smitta och/eller är i karantän pga risk för COVID-19 exponering och mitt djur behöver veterinärvård?

Om du upplever förkylnings- eller influensaliknande symptom eller är i karantän pga. risk för att du exponerats för Coronavirus, vill vi att du kontaktar oss innan ditt besök så att vi tillsammans kan planera för hur ditt djur ska tas om hand. Kanske kan du få hjälp via våra veterinärer i appen så att besöket kan skjutas till en tidpunkt då du har tillfrisknat eller inte längre är i karantän.

Vi tar självklart alltid emot akut sjuka eller svårt skadade djur, men vi behöver planlägga mottagandet så att det sker på ett säkert sätt för både dig, ditt djur och våra medarbetare.

Finns det vaccin mot COVID-19 för djur?

Nej, i dagsläget finns inget vaccin mot COVID-19 för djur.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.