Nytt regelverk om djurläkemedel

Den 28 januari 2022 trädde en ny EU-förordning gällande djurläkemedel i kraft. Denna innebär bland annat ett ökat krav på veterinärer att i första hand förskriva veterinärmedicinska läkemedel vid behandling av djur.

Veterinärer har redan tidigare haft en skyldighet att i första hand förskriva läkemedel registrerade för djur, men om det saknats registrerade djurläkemedel i Sverige så har veterinären kunnat förskriva ett läkemedel registrerat för människa som ett alternativ. Efter 28 januari 2022 får veterinärer inte längre förskriva läkemedel registrerade för människor om det finns läkemedel registrerade för behandling av djur i något annat EU land. Då måste veterinären istället förskriva ett sådant läkemedel.

För att kunna förskriva läkemedel registrerade i annat EU land så måste behandlande veterinär ansöka om en licens hos Läkemedelsverket. Denna process kan i vissa fall ta flera veckor. Det kan även vara längre leveranstider för dessa läkemedel än för läkemedel registrerade i Sverige, eftersom apoteken inte lagerför dessa i någon större utsträckning. I praktiken kan detta betyda att Du som djurägare behöver vänta längre på att få hämta ut läkemedel framöver och Du behöver därför vara ute i god tid.

Djurläkemedel har ofta ett högre pris än motsvarande läkemedel för människor och licensläkemedel från annat EU-land kan ha ett avsevärt högre pris. Det beror bland annat på att de tillverkas i betydligt mindre omfattning. De kan också ha andra styrkor och förpackningsstorlekar.

För dig som har ett djur som i dagsläget behandlas med ett läkemedel som är avsett för människor kan det nya regelverket innebära att läkemedlet behöver ersättas med ett läkemedel avsett för djur vid nästa förskrivning. Det kan innebära högre kostnader för Dig, något som vi dessvärre inte kan påverka.

Du kan läsa mer om det nya regelverket på Läkemedelsverkets hemsida.

Har du frågor om ditt djurs medicin kontakta behandlande veterinär.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.