Viktig info angående ombyggnaden av Föreningsgatan inför ert besök

Besökande till kliniken ombeds därför att köra in till klinikens parkering från bakgatan Bryggargatan nr 16. Det kommer vara skyltat från Föreningsgatan. Ni svänger in vid AD Bilverkstad och kör in genom de öppna grindarna rakt fram. Parkering finns dels på vår vanliga kundparkering (kör igenom ytterligare ett par öppna grindar) eller mellan grindarna mot muren till.

Rafal Wojciechowska
Leg. Veterinär

Rafal Wojciechowska

Legitimerad veterinär Konsult avancerade ultraljud
Leg. Veterinär

Rafal Wojciechowska

Legitimerad veterinär Konsult avancerade ultraljud

Specialitet

  • Bilddiagnostik
  • Akutmedicin
  • Mjukdelskirurgi
  • Kardiologi

Utbildning

  • Veterinärexamen University of Warmia and Mazury i Olsztyn, Polen 2008

Rafal har under hela sin veterinärmedicinska karriär arbetat med smådjur. Efter ett par år i Polen flyttade han 2014 till Storbritannien för att arbeta på The Park Veterinary Hospital, Emergency Service, där han uteslutande arbetade med intensivvård med akut och svårt sjuka patienter. Sedan 2017 arbetar Rafal i huvudsak vid AniCura Djursjukhuset Hässleholm. Där fokuserar han huvudsakligen på sitt favoritområde - bilddiagnostik. Hans andra intresseområden omfattar akutmedicin, akut mjukdelskirurgi och kardiologi. Rafal gillar den centrala rollen som bilddiagnostik har inom djursjukvård och han tycker om att arbeta med sina engagerade kollegor för att uppnå bästa resultat för patienterna. Rafal är hos oss var fjärde vecka för att utföra särskilt avancerade ultraljudsundersökningar.