Viktig info angående ombyggnaden av Föreningsgatan inför ert besök

Besökande till kliniken ombeds därför att köra in till klinikens parkering från bakgatan Bryggargatan nr 16. Det kommer vara skyltat från Föreningsgatan. Ni svänger in vid AD Bilverkstad och kör in genom de öppna grindarna rakt fram. Parkering finns dels på vår vanliga kundparkering (kör igenom ytterligare ett par öppna grindar) eller mellan grindarna mot muren till.

Karin Löfqvist
Leg. Veterinär med specialistkompetens

Karin Löfqvist

Verksamhetschef Legitimerad veterinär Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar Kompetens i artificiell insemination hos hund och katt Specialist i kirurgi
Leg. Veterinär med specialistkompetens

Karin Löfqvist

Verksamhetschef Legitimerad veterinär Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar Kompetens i artificiell insemination hos hund och katt Specialist i kirurgi

Utbildning

  • Veterinärexamen
  • Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar
  • Kompetens i artificiell insemination hos hund och katt
  • Specialist i kirurgi

Karin tog sin veterinärexamen vid SLU i Uppsala 1998. Efter detta har hon arbetat på en olika kliniker och sjukhus, bl a har hon tjänstgjort som kirurg på Regiondjursjukhuset i Helsingborg i drygt 13 år. 2015 valde Karin att hoppa på tjänsten som chefsveterinär i Hässleholm, en uppgift som växt sedan dess – idag är Karin också verksamhetschef för sjukhuset och har därtill ytterligare ansvaret för samtliga AniCuraenheter i Skåne och Blekinge.

Karin brinner för djursjukvård och de stora intresseområdena, ortopedi/kirurgi och reproduktion, har idag utökats till att omfatta även verksamhetsutveckling och personalfrågor. Karin tycker att det absolut mest centrala och nyckeln till framgång i djursjukvårdsbranschen, är att hysa ett passionerat intresse för djur och vetenskap – och älska människor!

Hos oss är Karin i snitt en dag i veckan för att dels träffa patienter på polikliniken samt bistå oss kirurgiskt vid behov och inte minst bidra till vår kompetensutveckling

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.