Laparoskopi

AniCura Landskrona Smådjursklinik kan nu erbjuda laparoskopi (titthålskirurgi) för vissa kirurgiska ingrepp. De vanligaste ingreppen är kastration av tik och kryptorkida hanhundar men kan även användas till vissa ingrepp till exempel i urinblåsa och vid provtagning av bukorgan som tex lever.

Titthålskirurgi har flera fördelar jämfört med traditionell ”öppen” bukkirurgi, bland annat

  • Mindre smärta för patienten
  • Kortare konvalescens, inte samma behov av strikt vila efter ingreppet som rekommenderas vid öppen bukkirurgi.
  • Mindre risk för komplikationer

Vid kastration av tik med titthålsteknik avlägsnas äggstockarna via 2-3 små hål i bukväggen. Att endast avlägsna äggtockarna vid kastration är sedan flera år rutin (vid såväl öppen som laparoskopisk kirurgi). Det är ett lindrigare ingrepp än att operera ut hela livmodern. Skulle livmodern se onormal tas den naturligtvis bort (möjligt med hjälp av titthålskirurgi i många fall). 

Ibland kommer frågan upp om det finns risk för att tiken kan få en livmoderinflammation om bara äggstockarna tagits bort. Den risken är oerhört liten precis som att få en inflammation i den lilla tapp av livmodern som lämnas kvar när man tagit både äggstockar och livmoder. Detta beror på att livmoderinflammation i grunden är ett hormonellt problem och när äggstockarna tas bort försvinner hormonproduktionen.  

Annan sjukdom i livmodern, som cancer, är hos hundar mycket ovanligt, och oftast godartad. Det är alltså inte en anledning att ta bort hela livmodern i förebyggande syfte. 

Vid kastration hos tik medför den minskade  hormonproduktionen att risken för andra hormonrelaterade sjukdomar, som till exempel juvertumörer, diabetes, vaginaltumörer med flera,  minskar eller helt försvinner.

Hos hanhundar är det fram för allt risken för prostataförstoring, testikeltumörer samt ändtarmsbråck som försvinner/minskar.

Skälen till att hundar kastreras kan variera. Det kan vara ett led i behandling av en sjukdom eller för att man som ägare önskar att hunden kastreras för att undvika att den påverkas av könshormoner. Som alltid måste nytta vägas mot risk för komplikation.

Mer info finns på: https://www.anicura.se/vara-tjanster/kastration-hund/

Finns det några nackdelar med att kastrera med titthål jämfört med öppen kirurgi?

Den största nackdelen är att ingreppen är något dyrare jämfört med öppen kirurgi. Detta beror på att det krävs specialiserad utrustning för att utföra ingreppen.

Funderar du på att kastrera din tik eller kryptorkida hanhund? Vill du veta mer om laparoskopi (titthålskirurgi)? Välkommen att kontakta oss på telefon 0418-257 10, så berättar vi mer!

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.