Cytostatikabehandling

Nu kan AniCura Landskrona erbjuda utredning och behandling av tumörsjukdomar. Vår nya veterinär Kira Rosenkilde Underbjerg har särskilt intresse och erfarenhet inom onkologi (cancerbehandling) och kan erbjuda behandling med cytostatika (cellgift).

Kira kollar gärna på knölar eller tar hand om Ert djur om det redan fått konstaterat cancer. Kira gör en bedömning av varje djur och dess sjukdom och hjälper till med beslut om hur man går vidare. 
I de flesta fall vill man försöka ta ett cellprov eller ett vävnadsprov från en knöl innan man går vidare med behandling. Ett cellprov ger ofta en bra indikation på om en knöl är elakartad och denna information är en stor hjälp vid planering av en eventuell operation efteråt. 
I vissa fall vill man kanske också försöka att leta efter spridning av cancern. 
Om det går, försöker vi alltid att operera bort cancern i första hand. Vissa tumörsjukdomar går tyvärr inte att operera och ibland har de hunnit sprida sig redan innan en operation. I de fallen kan man ofta behandla med cellgift. Djur tolererar oftast cellgiftsbehandling mycket väl, och endast ett fåtal får biverkningar under behandlingen. 
Välkommen att boka en tid till Kira!

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.