Operationsavdelning

På operationsavdelningen utförs dagligen stora och omfattande operationer som är resurskrävande och då får djuret oftast stanna kvar för vård några dagar.

Även mindre ingrepp som fordrar narkos utförs. Djuret kan då oftast tas hem senare samma dag. Vår narkos- och övervakningsutrustning är mycket modern och avancerad av samma typ som används på människor.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.