Olga, hunden med det stora hjärtat

Olga, en ung Petit Basset Griffon Vendéen-tik , kom remitterad för ett hjärtultraljud till AniCura Djursjukhuset Hässleholm på grund av att ett blåsljud som upptäckts vid valpbesiktningen. Olga mådde relativt bra, men var lite trött efter lek och betydligt mindre än hennes kullsyskon. Vår skickliga kardiolog Magdalena Grzech Wojciechowska utförde ett hjärtultraljud på Olgas hjärta och kunde påvisa hela tre medfödda fel på detsamma:

olga innan op.jpeg olga pa hjärtultraljud.jpeg

Olgas tre hjärtfel

olgas fel.JPG

1) Valvulär PULMONALISSTENOS

Valvulär pulmonalisstenos betyder att det föreligger en förträngning vid pulmonalisklaffen, öppningen som ligger mellan hjärtats högra kammare och lungartären. Förträngningen, eller valvulär stenos, betyder att klaffen inte öppnar sig helt när hjärtat pumpar ut blod i lilla kretsloppet (genom lungorna), vilket gör att höger hjärtkammare behöver arbeta mer, varpå hjärtmuskeln blir förtjockad. Därtill föranleder förträngningen att lungorna sämre blodgenomströmning, vilket resulterar i sämre syresättning av hela kroppen.

olga.pulmonalisstenos.color.JPG

olga.ultraljud.PS.2D.gif

2) Cor triatriatum dexter (CTD)

Cor triatriatum är ett ovanligt hjärtfel som innebär att höger förmak är uppdelat i två olika hålrum med ett membran emellan och på ultraljudet såg det ut som att Olga hade tre förmak istället för två . I Olgas fall fanns det ett litet hål i membranet, dvs en liten kommunikation mellan de två förmaksdelarna. Dock var hålet så litet, att bara en mindre mängd av blodet kunde nå den högra kammare som det skulle.

3) Förmaksseptumdefekt (ASD)

ASD betyder att det finns ett hål i väggen mellan vänster och höger förmak. Hos patienter med ASD strömmar vanligtvis blodet från vänster till höger förmak genom hålet i väggen. I Olgas fall pga hennes övriga hjärtfel och de förändringar i trycket de medförde, var flödet omvänt. Blodet i höger förmak som egentligen skulle strömma ned i höger kammare, trycktes istället rakt in i vänster förmak och därifrån ned i vänster kammare och ut i stora kretsloppet – utan att ha passerat lungcirkulationen och utan att ha blivit syresätt.

olga.CTD.apex.seJPG.JPG

olga. CTD.apex.se.color.JPG

 

olga.ASD.apex.se.color.JPG

olga.CTD.apical.UL.gif

För att kunna bekräfta diagnosen ASD och bedöma storleken på membranöppningen samt blodflödets riktning, så utfördes en så kallad ”bubble study”. En spruta med sterilt koksalt uppblandat med luft, injicerades i venen via katetern. Sedan spårades bubblorna (vita prickar) i ultraljudsbilden (se videon).

Olga.bubblestudy.apical.gif

Behandling

För att kunna hjälpa Olga krävdes en mycket avancerad behandling där en ballongsprängning av både den förträngda pulmonalisklaffen och det lilla hålet i membranet inuti höger förmak utfördes. Tack vare vårt samarbete med en specialist inom området, dr. Adrian Janiszewski kan vi glädjande nog erbjuda ett sådant unikt ingrepp här hos oss på AniCura Djursjukhuset Hässleholm. Dr Janiszewski, DVM, PhD, assistant Professor vid Poznan University (Polen), är en välrenommerad specialist i bilddiagnostik som har omfattande erfarenhet och unik kunskap i avancerad minimal invasiv kirurgi av hjärta och flera andra organ. Med Dr Janiszewskis hjälp kan vi utbilda våra egna skickliga bilddiagnostiker inom ämnesområdet, samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder och patienter vård av absolut världsklass.

Ballongsprängning av pulmonalisklaffen innebär att en liten ballong på en kateter förs upp till hjärtat genom ett blodkärl i halsen eller i ljumsken. Väl på plats i hjärtat i höjd med den förträngda klaffen blåses ballongen upp i syfte att dilatera (vidga) den klaffen och därmed öka blodgenomströmningen över densamma ut i lungartären till lungorna där det kan syresättas. Trots ett framgångsrikt ingrepp blir klaffen sällan fullständigt återställd och operationen görs för att minska belastning på hjärtat och påtagligt mildra symptomen.

Ballongsprängning av pulmonalisklaff

Olga.ballongspr.PS.(1).gif

Samma metod användes på Olgas andra hjärtfel (CDT). Kirurgen ledde ballongen genom hålet i membranet för att förstora det så mycket som möjligt (två gånger- med en mindre och större ballong) och därmed möjliggöra bättre blodflöde till höger kammare. Ett utmanande ingrepp eftersom den lilla öppningen var svåråtkomlig och den här typen av hjärtfel förekommer mycket sällan.

9. Ballongsprängning av CTD

olga.ballongspr.CTD.1m.gif

Olga.ballongspr.CTD2m.gif

 

Glädjande nog gick allt som planerat och inga komplikationer inträffade. Flera av Olgas parametrar som syresättningen av blodet och blodtrycket förbättrades omedelbart efter ingreppet och hon är nu en väldigt pigg och glad valp med mycket energi som förhoppningsvis skall få leva många år utan några symptom.

-Bubble study efter operationen - kateter I framben , sedan I bakben

Olga.bubble.efterOP.framben-2.gif

OLGA.bubble.efterOP.bakben1.gif

Olga hemma igen, pigg och kry efter operationen

 

 

olga hemma.jpeg IMG_5529(2).JPG

 

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.