Bonzo, en hjärtesaga

Bonzo, en ung hane av den ovanliga rasen Sarplaninac, kom till AniCura Djursjukhuset Hässleholm på grund av en enklare åkomma. Veterinären upptäckte då ett blåsljud på hans hjärta och rekommenderade ett hjärtultraljud. På ett uppföljande besök hos vår duktiga veterinärkardiolog Magdalena Grzech-Wojciechowska kunde dessvärre två medfödda hjärtfel påvisas.

image1.jpeg

Bonzos hjärtmissbildningar.

PDA-AS picture.jpg

Bild lånad från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patent_ductus_arteriosus.svg

1) PERSISTERNADE DUCTUS ARTERIOSUS (PDA)

Under fostertiden har alla däggdjur ett kärl (ductus arteriosus, DA) mellan kroppspulsådern (aorta) och lungartären som bidrar till att leda blodet förbi lilla kretsloppet (lungcirkulationen) eftersom fostret inte andas och har syreupptagning i lungorna. Omedelbart efter födsel skall denna särskilda kommunikation upphöra och lungcirkulationen komma igång, och detta sker genom att DA drar ihop sig. Om slutningen av kärlet inte fullföljs kallas tillståndet persisterande ductus arteriosus, PDA. Vid en PDA leds en stor del av blodflödet från hjärtat till lungartären via det kvarstående kärlet, och lungorna blir överfyllda med blod istället för att flödet går ut i kroppen. Följden blir att blodtrycket i lungorna ökar och blod strömmar tillbaka till hjärtat. I de flesta fall leder detta till att patienten utvecklar hjärtsvikt med vätska i lungorna och/eller för högt tryck i lungcirkulationen.

PDA är ett medfött hjärtfel som, om det upptäcks i tid, kan behandlas med god prognos. Studier har visat att ca 65% av hundar med PDA inte överlever utan operation inom ett år efter diagnos.

 

En 3-D-rekonstruktion av Bonzos hjärta från en dartomografiundersökning

1.jpg

 

Bilder från hjärtultraljudsundersökningen (PDA)

2.jpg

 

 

2) VALVULÄR AORTASTENOS

Aorta, som också kallas stora kroppspulsådern, leder blodet från vänster hjärtkammare ut i kroppen genom en klaff som fungerar som en envägsventil. Aortastenos är en medfödd defekt i hjärtat där aorta har en förträngning, antingen över-, under eller vid aortaklaffen. Hos hundar sitter förträngningen oftast under klaffen och kallas då subvalvulär aortastenos (SAS). I fallet med Bonzo förelåg dock den ovanliga typen valvulär aortastenos vilket betyder att förträngningen uppstått i höjd med själva klaffen som inte öppnades ordentligt utan bara delvis. Stenosen innebär att det uppstår turbulens vid blodgenomströmningen vilket kan höras som ett biljud/blåsljud när man lyssnar med stetoskop och även visualiseras på ultraljud med doppler. Stenosen leder till att det är svårare för hjärtmuskeln att pumpa blodet ut i kroppspulsådern genom klaffen vilket leder till ökat tryck i vänster kammare och en minskad slagvolym ut i hela kroppen. I många fall leder en obehandlad klaffstenos i förlängningen till hjärtsvikt hos de drabbade individerna.

Många hundar kan leva normalt med en mild eller moderat aortastenos, i alla fall om de inte utvecklar hjärtsvikt. Vid en allvarligare stenos ses oftast tecken på nedsatt uthållighet, andningssvårigheter, medvetslöshet eller i värsta fall, en plötslig död.

 

Bilder från hjärtultraljudsundersökningen (aortastenos)

3.jpg

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

 

Kombinationen av de två hjärtfelen orsakade att Bonzos kropp inte fick tillräcklig syreförsörjning. Syrerikt blod från lungorna hade det svårt att föras genom aortaklaffen till aorta och resten av kroppen. En stor del av blodflödet läckte därtill från aorta till lungartären

via den ovan nämnda PDA-missbildningen och lungorna blev överfyllda med blod istället för gå ut i resten av kroppen. Detta ledde i sin tur till att Bonzos hjärta blev förstorat på grund av det ökade trycket och vätska riskerades att samlas i lungorna – ett tillstånd som gör det omöjligt att andas normalt och är förenat med livsfara.

Traditionellt sett har man behandlat PDA genom att stänga kärlmissbildningen kirurgiskt med ligatur (avknytning). Detta har dock inneburit att kirurgen har behövt öppna hela bröstkorgen och patienterna har varit föremål för en postoperativ intensivvård och tillika haft ett visst mått av obehag, omfattande smärtlindring till trots.

Glädjande nog utvecklas veterinärvården till förmån för djuren och med hjälp av dr. Adrian Janiszewski från Polen (cathlab.pl) har vi haft möjlighet att kunna erbjuda en ny, mycket mindre invasiv behandlingsmetod för Bonzo. Dr Janiszewski, DVM, PhD, assistant Professor vid Poznan University, är en välrenommerad specialist i bilddiagnostik som har omfattande erfarenhet och unik kunskap i avancerad minimal invasiv kirurgi av hjärta och flera andra organ. Med Dr Janiszewskis hjälp kan vi utbilda våra egna skickliga bilddiagnostiker inom ämnesområdet, samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder och patienter vård av absolut världsklass. Håll ögonen öppna för att ta del av fler spännande fall som bilddiagnostikteamet på Hässleholm utfört tillsammans med Dr Janiszewski!

 

Slutning av PDA medelst kateterteknik.

Istället för att öppna upp bröstkorgen kirurgiskt och mekaniskt knyta av det kvarstående kärlet, ett invasivt och inte helt riskfritt ingrepp som dessutom medför ett visst obehag för patienten, kan vi numera utföra en slutning av PDA:n medelst låginvasiv kateterteknik. Vid ett sådant ingrepp går man in med en kateter i en stor artär i bakbenet och för den hela vägen fram till PDA:n under ständig översyn i en rörlig röntgenstråle (flouroscopi). Väl framme i PDA:n sätter man en s k vaskulärplugg (ACDO) i kärlet, vilket medför en stängning av detsamma (se filmen). Ingreppet utförs i full narkos men istället för att genomgå ett omfattande ingrepp med flera dagars eftervård på intensivvårdsavdelningen, får patienten endast ett par centimeters sår i ljumsken och kan gå hem samma dag som ingreppet utförs!

 

Intraoperativ angiografi

6.jpg

 

 

Bilder från hjärtultraljudsundersökningen efter PDA ocklusion

7.jpg

8.jpg

 

Ingreppet gick utmärkt. När Bonzos PDA framgångsrikt slutits med kärlpluggen, visade det sig att aortastenosen blev ett mycket mindre allvarligt problem. Bonzos hjärta minskade i storlek redan inom några timmar efter interventionen och hans andning normaliserade. Efter operationen äter Bonzo inte längre några mediciner och lever ett helt normalt och aktivt hundliv!

 

 

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.