Malin  Johansson
Leg. Veterinär

Malin Johansson

Legitimerad veterinär
Leg. Veterinär

Malin Johansson

Legitimerad veterinär

Specialitet

  • Neurologi
  • Akutvård
  • Medicinutredningar

Utbildning

  • Veterinärexamen Ultuna år 2009

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.