Poliklinik

Poliklinikavdelningen består av åtta mottagningsrum. Polikliniken är oftast den första avdelningen du och ditt djur kommer till.

De flesta besöken bokas i förväg, och vi försöker boka tider efter djurägarens önskemål. Arbetsuppgifterna här varierar från enklare vaccinationer till mer avancerade intensivvårdsinsatser. Efter en inledande undersökning kan kompletterande undersökningar som röntgen, ultraljud eller blodprov behöva göras. Om ditt djurs hälsotillstånd kräver stationärvård skrivs det in för vidare utredning och behandling på vårdavdelningen.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.