Infektion

Hit kommer de fall där misstanke finns eller om det har konstaterats att ert djur har drabbats av någon smittsam sjukdom.

Infektionsavdelningen har tre vårdplatser med egna rastgårdar, samt ett rum för behandling och undersökning. Infektionsavdelningen fungerar som vanliga vårdavdelningen men är separerad från övriga avdelningar för att undvika att smittan sprids. Avdelningen har en separat ingång på baksidan av kliniken.

Om ni misstänker eller vet att er hund eller katt har någon typ av smitta så låt erat djur vänta i bilen när ni anmäler er i receptionen. Sedan får ni ta med djuret in via den egna entrén direkt från parkeringsplatsen.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.