Viktigt att ta ett samhällsansvar - inga rutinkastreringar av hundar

Vi behöver alla inom djursjukvården ta ett ansvar för att säkerställa att vi har en säker tillgång på narkosmedel en lång tid framöver.

På senare tid har det rapporterats om den brist på narkosmedel som råder inom humanvården och då särskilt ett preparat med namnet Propofol, ett preparat som också används av oss inom djursjukvården. Propofol är ett viktigt narkosmedel som framförallt används vid intensivvård av patienter med coronainfektion. 

Inom AniCura är vi väl medvetna om den rådande bristen på narkosmedlet propofol. Vi tar vårt samhällsansvar genom att vi nu väljer att avstå från att köpa in narkosmedlet propofol så det ska finnas tillgängligt för vården av svårt sjuka människor en längre tid. 

Det innebär för oss på djursjukhuset att vi behöver söva med andra preparat än propofol, vilket är fullt möjligt och lika effektivt. Dock finns det en risk att även detta substitut kan komma att bli en bristvara och något som vi därför anser behöver fördelas på ett bra sätt över djursjukvårdens kliniker i landet, så att den används där det behövs mest. 

Det i sin tur medför att vi från och med nu (maj 2020) fram till hösten inte kommer att genomföra några kastreringar på hundar, vare sig tikar eller hanar om det inte är medicinskt eller akut. En vanlig kastrering är ett rutiningrepp och kan därför vänta. På det sättet vill vi bidra med att minska åtgången av narkosmedel inom djurvården. 

Vi utför övriga operationer som vanligt och säkerställer att vi gör det vi kan för att hjälpa humanvården och samtidigt säkerställa kvalitén på vårat djursjukhus. 

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.