Susanne Säve
Laboratorium

Susanne Säve

PhD Biomedicinsk vetenskap
Laboratorium

Susanne Säve

PhD Biomedicinsk vetenskap

Susanne arbetar både på djursjukhusets internlab och utför PCR och serologi analyser för LäckebyLab