Ändrade öppettider på AniCura Läckeby Djursjukhus

Från och med 200203 stänger AniCura Läckeby Djursjukhus nattjouren. Orsaken är brist på veterinärer och legitimerade djursjukskötare som gör att djursjukhuset inte kan bemanna fullt nattetid.

Bästa djurägare,

Under sommaren 2019 tvingades AniCura Läckeby Djursjukhus stänga ned nattjouren under en begränsad period på grund av personalbrist. Ett tilltag som rönte mycket stor uppmärksamhet i media och inte minst, oro bland länets husdjursägare. Efter omstrukturering av verksamheten lyckades man sedermera öppna nattjouren igen och bedriva dygnet-runt-verksamhet under hela hösten/årsskiftet. Dessvärre har vi nu ånyo kommit i ett sådant läge att vi än en gång måste stänga nattjouren, d v s stänga intaget och telefonrådgivningen för djurägare med sjuka husdjur nattetid.

Detta har varit ett svårt och mycket tråkigt beslut för oss som vi beklagar – vi har stor förståelse för våra djurägares situation. Dessvärre har den i hela Sverige rådande och omfattande bristen på såväl legitimerade djursjukskötare som veterinärer, drivits till sin spets i Kalmarregionen, i synnerhet när det kommer till personal som innehar kompetens och vilja att arbeta obekväma arbetstider. Situationen har försvårats av det faktum att djursjukhuset under fler år förlorat personal till förmån för arbete på mindre, jourbefriade kliniker som bedriver en enklare vård. Detta har lett till en negativ spiral där kvarvarande personal med rätt kompetens tvingats arbeta än mer jourpass. Det har varit en tuff situation för personalen under en längre tid, vi är för få och vi har trots stora ansträngningar inte kunnat hitta tillräckligt många nya veterinärer och djursjukskötare med rätt kompetens som är beredda att arbeta natt.

I dagsläget har vi en handfull personal som driver arbetet på jourtid på Läckeby Djursjukhus i AniCura Kalmarsund. Samma personal som också är den som har kompetensen att vårda de svårast sjuka djuren, hålla de mest vanskliga anestesierna och utföra de mest avancerade ingreppen. Det handlar om att fördela våra resurser på ett sådant sätt att vi kan hjälpa mesta möjliga mängd behövande patienter och samtidigt värna om våra medarbetares arbetsmiljö. Gör vi inte detta nu, riskerar vi att köra slut på den personal vi har och inte kunna ge den kvalificerade vården till någon alls. Icke att förglömma gör ju personalen på AniCura Läckeby Djursjukhus, ja på alla AniCura Kalmarsunds verksamheter, dagligen ett helt fantastiskt arbete och tar hand om stora mängder sjuka djur och oroliga ägare på bästa sätt!

Vi får ofta frågan om vi inte bara kan slå ihop alla våra verksamheter i Kalmarsund till en enhet för att få mängden personal räcka. Dessvärre är det inte fullt så enkelt. Vi har gjort allt som står i vår makt för att samla all den personal som kan tänka sig att bidra till att hålla igång jouren på Läckeby djursjukhus och utöver detta har vi också vänt oss till flera andra kliniker i regionen för att höra om de kan stötta upp natten, men det har ännu inte givit något resultat.                                

Sammantaget har vi gjort allt vi kan för att försöka undvika detta ledsamma tilltag, men ser ingen annan utväg. De nya öppettiderna införs 200203 och kommer att innebära att telefonen stängs kl 22.00 och akutmottagningen stänger vid midnatt. Personal kommer fortsatt finnas på plats för omvårdnaden av inneliggande djur över natten. Har man ett akut sjukt djur som kräver vård mellan 00-08 nattetid, hänvisas man till närmast nattöppna djursjukhus i Malmö, Helsingborg, Göteborg eller Strömsholm.

Erfarenhetsmässigt vet vi att det inte gäller många djur alls, det är ett fåtal som söker nattetid. Men för var individ som behöver få vård under de här timmarna och för var djurägare som tvingas åka långt, är det självfallet mycket olyckligt. Inte minst medför det en oro för våra djurägare som är vana att ha tillgång till kvalificerad vård i närområdet, dygnet runt. Vi beklagar djupt situationen, och vi kommer att göra allt som står i vår makt att så snabbt som möjligt bemanna upp på nytt.

Karin Löfqvist

Regionchef AniCura Kalmarsund och Skåne

Camilla Ifwarson

Djursjukhuschef AniCura Läckeby Djursjukhus

 

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.