Epilepsicentrum

Syftet med Epilepsicentrum är att bidra med vetenskapligt underbyggd information kring sjukdomen epilepsi på hund och katt.

Trots att epilepsi är en förhållandevis vanlig sjukdom, råder en hel del osäkerhet kring utredning och behandling av denna sjukdom. 

Remittera till Epilepsicentrum

AniCura Djursjukhuset Albano

AniCura Kalmarsund

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.