Våra kliniker går samman till AniCura Sweden AB

Vi vill informera våra kunder att från och med den 6 oktober 2023 kommer alla AniCura-kliniker i Sverige att gå samman till AniCura Sweden AB. Läs mer

Antibiotikapolicy

Antibiotika är läkemedel som används mot infektioner orsakade av bakterier. Antibiotika har således inte effekt mot virus eller svampinfektioner.

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar egenskaper som gör att de blir motståndskraftiga, resistenta, mot antibiotika vilket gör att antibiotika förlorar sin effekt. Dessa egenskaper kan sedan överföras från en bakterie till en annan. Resistenta bakterier kan även överföras mellan människor, från djur till människor och spridas via miljön. Då allt fler bakterier utvecklar dessa egenskaper finns det risk att vi i framtiden inte kommer kunna behandla de bakterieinfektioner hos djur och människor som idag är behandlingsbara.

Vad kan vi göra för att motverka resistensutveckling?

All antibiotikaanvändning bidrar till att resistensutvecklingen ökar. Det är därför mycket viktigt att vi inom djursjukvården, liksom inom humansjukvården, endast använder antibiotika när det är nödvändigt. Veterinärerna på AniCura Västra Djursjukhuset följer Sveriges Veterinärförbunds Antibiotika-policy och skriver endast ut antibiotika vid infektioner orsakade av bakterier som inte bedöms kunna läka utan antibiotika. God vårdhygien och ett gott smittskyddsarbete är andra viktiga aspekter för att minska antalet infektioner och därmed behovet av antibiotika. Vi på Västra är stolta över att ligga i framkant vad gäller veterinär vårdhygien och vi arbetar med omfattande hygien- och smittskyddsrutiner i alla led i vårt arbete.

Vad kan jag som djurägare göra?

Det är mycket viktigt att se till att ditt djur inte slickar på sår eftersom såren blir infekterade av den stora mängd bakterier som finns i munnen. Var därför noga med att alltid ha krage på ditt djur, detta gäller såväl vid operationssår som andra typer av sår. Inför planerade operationer ska ditt djur badas, det bästa är om det görs med bakteriedödande schampo. Var noga med att följa instruktionerna och låta schampot verka på kroppen minst 10 minuter innan det spolas av. Om ditt djur har en mindre sårinfektion kanske din veterinär beslutar sig för att avvakta med antibiotika. Många infektioner läker utan antibiotika och ofta räcker det med att du som djurägare tvättar såret med bakteriedödande medel samt håller koll att infektionen inte förvärras genom att dagligen kontrollera såret och mäta ditt djurs kroppstemperatur. Vid minsta tveksamheter är du alltid välkommen att höra av dig för rådgivning eller komma in för att visa upp såret.

Prata gärna med din veterinär om du har fler frågor angående antibiotika. Tillsammans kan vi arbeta för att motverka resistensutvecklingen!

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.