Dags att se över din hunds vaccinationer?

På grund av rådande omständigheter tar vi inte emot drop-in vaccinationer just nu. Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt. Här nedan kan du läsa en sammanfattning om de olika sjukdomarna som du kan vaccinera mot.

Valpsjuka, parvo och smittsam leversjukdom

I Sverige vaccinerar vi normalt sett mot valpsjuka, parvo och smittsam leversjukdom. Dessa sjukdomar är idag ovanliga i Sverige på grund av ett gediget förebyggande arbete genom vaccinationer. Dock ser man till och från fall av dessa smittsamma och ofta allvarliga sjukdomar och det är framförallt hos ovaccinerade och/eller nedsatta hundar. Vaccinerna har god effekt och det är sällan man ser vaccinerade hundar insjukna i någon av dessa sjukdomar. Dessa tre vaccin ingår i rekommendationen från Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) och bör ingå i alla hundars grundvaccination. Hundar bör vaccineras minst var tredje år mot dessa sjukdomar. 

Kennelhosta

är en mycket smittsam men sällan livshotande sjukdom. Eftersom man anser att kennelhosta orsakas av flera olika typer av bakterier och virus ger vaccinationen inte ett fullgott skydd mot sjukdomen men symtomen blir oftast betydligt mildare hos en vaccinerad hund än en ovaccinerad. Kennelhosta ingår inte i rekommendationen för grundvaccination men ingår ofta i de vaccinationskombinationer som finns för att minska risken för smitta. Hundar som vistas i hundtäta sammanhang till exempel parker, dagis, utställningar, pensionat etc har stor nytta av vaccination mot Kennelhosta. Vaccination mot kennelhosta görs normalt en gång årligen.

 

Leptospiros

Leptospiros är en sjukdom som är ovanlig i Sverige men betydligt vanligare utomlands så om man ska ut och resa med sin hund är det i vissa fall lämpligt att vaccinera mot sjukdomen. Kontakta ambassaden för det land eller lokal veterinär i det område ni ska resa till för råd. I Sverige är sjukdomen som sagt ovanlig och vaccinet ingår inte i rekommendationen för grundvaccination. Det vanligaste är att hundar smittas via relativt varmt och stillastående vatten där infekterade djur (tex gnagare/råttor eller hundar) har kissat. Bakterien dör vid uttorkning och kyla men trivs i relativt varma och fuktiga/blöta miljöer. Så hundar som lever i en hundtät miljö (där många hundar kissar på samma ställen), lever i stadsmiljö eller annan miljö med ökat antal gnagare/råttor och lever i ett område med mycket nederbörd kan vara kandidater för vaccinering. Det finns många undergrupper av leptospiros och vaccinet innehåller de fyra undergrupper som anses vara vanligast i europa och de som ger mest problem hos våra hundar. Vaccinet ger ett gott skydd mot de inkluderade undergrupperna och troligen, genom korsreaktioner, ett visst skydd även mot någon eller några av de övriga undergrupperna men i och med vaccination har man inte ett fullgott skydd mot alla typer av leptospiros. Vaccination görs vid behov varje år.

 

 

Rabies

Rabies finns inte i Sverige och är en livsfara för både djur och människor och vaccinationskrav gäller för resa till de flesta länder. De vaccinationsregler som finns för hundar som reser utomlands är främst till för att smittan inte ska komma in i landet eftersom rabies är en sjukdom som förekommer i många andra länder. Det är också så att när man väl ser symtom av sjukdomen så leder den alltid till döden så det är väldigt viktigt att följa de regler för in- och utförsel finns. Vaccination är endast aktuellt för hundar som reser utomlands och återvaccination görs vid behov varje eller vart tredje år beroende på vaccin.

 

 

Leishmania

Leishmania förekommer inte normalt i Sverige men diagnosticeras ibland hos hundar som varit utomlands eller som är importerade. I de allra flesta fall sprids smittan med en speciell typ av sandmygga som inte förekommer i Sverige vilket gör smitta i Sverige högst osannolik. Dessa sandmyggor och mer utbredd sjukdom finns däremot i mer sydliga delar av Europa och ska man ut och resa med sin hund är det i vissa fall lämpligt att vaccinera mot sjukdomen. Kontakta ambassaden för det land eller lokal veterinär i det område ni ska resa till för råd. Det är viktigt att skydda hunden mot myggangrepp även om hunden är vaccinerad så använd myggmedel/mygghalsband och håll hunden inne eller under myggnät under de tider som myggorna är som mest aktiva. Vaccination är endast aktuellt för hundar som reser utomlands och återvaccination görs vid behov varje år.

 

På SVA:s (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) hemsida finns mer information om:

 

Behöver ni råd om eller hjälp med din hunds vaccinationer så hjälper vi er gärna! Välkomna att kontakta oss via telefon på: 031-450 700

 

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.