Nytt regelverk om djurläkemedel

Den 28 januari 2022 trädde en ny EU-förordning gällande djurläkemedel i kraft. Denna innebär bland annat ett ökat krav på veterinärer att i första hand förskriva veterinärmedicinska läkemedel vid behandling av djur.

Veterinärer har redan tidigare haft en skyldighet att i första hand förskriva läkemedel registrerade för djur, men om det saknats registrerade djurläkemedel i Sverige så har veterinären kunnat förskriva ett läkemedel registrerat för människa som ett alternativ. Efter 28 januari 2022 får veterinärer inte längre förskriva läkemedel registrerade för människor om det finns läkemedel registrerade för behandling av djur i något annat EU land. Då måste veterinären istället förskriva ett sådant läkemedel.

För att kunna förskriva läkemedel registrerade i annat EU land så måste behandlande veterinär ansöka om en licens hos Läkemedelsverket. Denna process kan i vissa fall ta flera veckor. Det kan även vara längre leveranstider för dessa läkemedel än för läkemedel registrerade i Sverige, eftersom apoteken inte lagerför dessa i någon större utsträckning. I praktiken kan detta betyda att Du som djurägare behöver vänta längre på att få hämta ut läkemedel framöver och Du behöver därför vara ute i god tid.

Djurläkemedel har ofta ett högre pris än motsvarande läkemedel för människor och licensläkemedel från annat EU-land kan ha ett avsevärt högre pris. Det beror bland annat på att de tillverkas i betydligt mindre omfattning. De kan också ha andra styrkor och förpackningsstorlekar.

För dig som har ett djur som i dagsläget behandlas med ett läkemedel som är avsett för människor kan det nya regelverket innebära att läkemedlet behöver ersättas med ett läkemedel avsett för djur vid nästa förskrivning. Det kan innebära högre kostnader för Dig, något som vi som veterinärer dessvärre inte kan påverka.

Det har också tillkommit bestämmelser om antimikrobiella medel däribland antibiotika som innebär att recept på antibiotika endast är giltiga i 5 dagar från och med utfärdandedatum. Det är således viktigt att hämta ut sitt recept så snart som möjligt för att säkerställa att man får ut medicinen.

Sedan tidigare gäller också fortsatt att för utskrivning av majoriteten av alla läkemedel krävs att förskrivaren har god kunskap om djuret och dess sjukdomstillstånd vilket innebär att förskrivning endast kan göras till djur som varit inne på kliniken för undersökning inom det senaste året och vid vissa sjukdomstillstånd oftare än det.

Du kan läsa mer om det nya regelverket på Läkemedelsverkets hemsida.

Har du frågor om ditt djurs medicin kontakta behandlande veterinär

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.