Byte av journalsystem

Kära djurägare. På AniCura jobbar vi med ständiga förbättringar för att besöket hos oss ska vara så bra som möjligt för våra patienter.

En av dessa förbättringar innebär att vi just nu håller på att byta ut vårt journalsystem till ett modernare system som uppfyller de krav vi har på våra patientjournaler och bokningssystem vad gäller användarvänlighet, patientsäkerhet och IT-säkerhet.

För att bytet till det nya systemet ska gå så smidigt som möjligt så kommer vi under de kommande veckorna ha utbildning i det nya programmet för alla anställda. Vi kommer därför till och från behöva begränsa intaget av patienter till vår akutmottagning för att kunna säkerställa att alla får den vård de behöver. Det kan också innebära något längre väntetider både på akuten men också på övriga avdelningar.

Vi jobbar självklart för att minimera störningar i verksamheten och vi tackar för förståelsen under bytet.

Om ditt djur blir akut sjukt eller råkar ut för en olycka så ring oss innan ni kommer så att vi kan säkerställa att vi kan ta hand om er på bästa sätt.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.